Jednoduchosť a rýchlosť montáže je nepochybne obrovskou výhodou policových regálov! Vystačíte si s názorným grafickým nákresom, ktorý je súčasťou balenia našich regálov, a zároveň je dostupný na stiahnutie na stránke daného produktu.

Aj napriek tomu nie je na škodu zoznámiť sa so základnými postupmi a zásadami, ktorých by ste sa pri svojpomocnej montáži policových regálov mali držať.

Pred montážou policového regálu

Kľúčom k úspechu je voľba správneho regálu podľa predpokladaného zaťaženia, typu skladovaného tovaru, veľkosti priestoru a pod. Užitočné rady a tipy ako vybrať regály nájdete v našom článku s rovnakým názvom.

Predtým ako začnete policové regály stavať, overte si nosnosť a rovnosť podlahy s ohľadom na jej zaťaženie. Aj tu platí, že pripraveného nič nezaskočí. Preto radšej počítajte s vyšším zaťažením.

Čo budem k montáži policového regálu potrebovať

Všetko potrebné nájdete v balení regálu. K zostaveniu policového regálu budete, okrem trošky zručnosti, potrebovať kladivko, gumovú palicu, skrutkovač a dostačujúce priestory.

Ako montáž prebieha

Na začiatku sa uistite, ktorá časť stĺpiku je spodná alebo vrchná. Na spodnú časť nasadíme pätku a dorazíme ju k stĺpiku kladivom. Tento postup zopakujeme aj pri ostatných stĺpikoch. S pomocou traverz prepojíme 2 stĺpiky, čím vytvoríme rám regálu. Traverzy uchytíme s pomocou háčikov na ich koncoch, tieto je nutné zasadiť do dierok na boku stĺpu a následne doklepeme kladivom. Nechcenému vysunutiu zabráníme tým, že skrutkovačom ohneme tzv. „jazýčky“ na okraji traverzy.

Keď máme rámy regálu pripravené v zvislej polohe, môžeme začať zasadzovať police. Pri tomto kroku si pomôžeme jemným doklepaním kladivkom alebo ešte lepšie gumovou palicou.

Podľa potrebného množstva doplníme regál ďalšími policami a práca je takmer hotová.

 

Na čo nezabudnúť po montáži policového regálu

Ešte predtým ako začnete regály napĺňať tovarom je nutné skontrolovať stabilitu, pevnosť spojov a rovnováhu celej konštrukcie.

A na záver ešte pripomenieme, že policové regály sú určené skôr do vnútorných priestorov skladov s kvalitnou betónovou podlahou.